PRIVACY

Piet de Wit verzamelt gegevens van de bezoekers van pietdewit.nl. Deze gegevens gebruiken we om gebruikerservaring te verbeteren. Gebruik maken van pietdewit.nl betekent dat je akkoord gaat met het privacy-beleid dat Piet de Wit voert en dat hieronder vermeld staat.
Uiteraard respecteert Piet de Wit de privacy van alle bezoekers van pietdewit.nl. Piet de Wit zorgt ervoor dat eventuele persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. Denk hierbij aan de gegevens die in je invult als je gebruik maakt van Hulp bij klachten. Gegevens die je met ons deelt kunnen door ons bewaard worden en soms vragen we je om extra gegevens. Dat doen we om je beter te kunnen helpen bij jouw vraag. Wij delen jouw gegevens nooit met andere partijen zonder jouw toestemming daarvoor.

PRIVACY BIJ HULP BIJ KLACHTEN

Door gebruik te maken van Piet de Wit contactformulieren laat u bepaalde gegevens bij Piet de Wit achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Als u het formulier “bikefitting” op www.pietdewit.nl invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum van vijf jaar.

DISCLAIMER

Piet de Wit stelt de informatie en documenten op de website met veel zorg samen. Toch kan Piet de Wit de juistheid en volledigheid ervan niet altijd garanderen. In geen geval is Piet de Wit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten, behalve in de gevallen waarin sprake is van opzet en/of grove schuld van Piet de Wit en/of haar medewerkers.

Alle op deze website voorkomende afbeeldingen en merknamen van Piet de Wit zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van Piet de Wit worden gebruikt, op welke wijze dan ook. Content van pietdewit.nl mag alleen met bronvermelding en actieve link naar de website gedeeld worden.
Niets van de website van Piet de Wit mag verveelvoudigd of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand. Tenzij daarover vooraf  schriftelijk toestemming van Piet de Wit is gegeven.

COOKIES

Cookies zijn kleine bestanden die wij op je computer, tablet of telefoon zetten als je de website pietdewit.nl bezoekt. Dat doen we om te zorgen dat de website goed werkt en om het bezoek op de website te meten. Zo meten we welke content veel of juist weinig bekeken wordt. We kunnen met behulp van de gegevens de content beter afstemmen op de bezoekers. Uiteraard houden wij rekening met jouw privacy.

Als je gebruik maakt van de website, ga je automatisch akkoord met het plaatsen van deze cookies. Deze cookies kun je uiteraard verwijderen, hoe dat werkt hangt af van de browser waarmee je de website hebt bezocht. Heb je op verschillende apparaten de website bezocht, dan zul je ze op elk apparaat apart moeten verwijderen. Zet je ze uit, dan kan het zijn dat sommige delen van de website niet goed werken.

Deel je pagina’s van pietdewit.nl op sociale media als Facebook, Twitter en Instagram, weet dan dat deze platforms gebruik maken van cookies die ze opslaan op hun servers. Piet de Wit heeft hier geen enkele invloed op. Meer informatie hierover vind je bij de privacyverklaringen van de betreffende website.

Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website op een goede wijze functioneert en om het gebruik van onze website te verbeteren. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die u invult bij het inschrijven voor een nieuwsbrief, sollicitaties, de taalpreferentie van pietdewit.nl of het uitlezen van uw browserinstellingen om de website op de goede manier op uw beeldscherm te krijgen. Wij gebruiken ook cookies om de website aan uw wensen aan te passen.

Google

pietdewit.nl heeft hiervoor in overeenstemming met de Europese privacyregelgeving een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Deze cookies worden geplaatst voor de ingebruikname van diensten van Google, waaronder, maar niet beperkt tot het gebruik van Google Maps of YouTube.

Analytische cookies

Wij gebruiken daarnaast analytische cookies om bij te houden hoe de website wordt gebruikt om de kwaliteit van onze website te verbeteren. pietdewit.nl gebruikt daarvoor de diensten van:

Google Analytics

pietdewit.nl heeft hiervoor in overeenstemming met de Europese privacy regelgeving een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. pietdewit.nl heeft ervoor gezorgd dat het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd, waardoor Google niet het volledige IP-adres verwerkt en maakt gebruik van het beveiligingsprotocol SSL bij de gegevensoverdracht. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics informatie voor eigen doeleinden te gebruiken of om deze te gebruiken voor andere Google diensten. Google zou de informatie wel aan derden kunnen verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Google, waaronder ook het privacybeleid van Google Analytics valt.

Retargeting cookies

Retargeting cookies worden gebruikt om websitebezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties te tonen die zijn toegesneden op en relevant zijn voor u als individuele gebruiker.